พระอุโบสถอัษฎางคนิมิตร
มณฑปรอยพระพุทธบาท
วัดถ้ำยายปริก
พระเหลือง ถ้ำจักรพงษ์
ช่องเขาขาด
ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่
ประภาคารเกาะสีชัง
แหลมงู
หาดถ้ำพัง
พระจุฑาธุชราชฐาน
ศาลเจ้าพ่อทองดำ
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดพระพุทธบาทเขานางนม
วัดเกาะจันทร์
หอพระพุทธเชียงแสนมิ่งมงคล
วัดปรกฟ้ากิตติมงคล
วัดญาณสังวรารามวรวิหาร
วัดสามัคคีบรรพต
วัดเทพประสาท
วิหารหลวงพ่อดำ
วัดพระใหญ่
วัดเขาพระบาทพัทยา
วัดประชุมคงคา
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง
วัดเขาถ้ำ
บูรพาเครื่องปั้นดินเผา
พระพุทธไสยาสน์ธรรมไพศาล
วัดอมพนมวนาราม
วัดวังคีรีวนาราม
ถ้ำเขาชะอางค์ทรงเครื่อง