วัดตะกาดเง้า
สถานที่ตั้ง :
ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
12.569659
101.976633
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
วัดตะกาดเง้า เป็นวัดเก่ามีอายุประมาณ 200 ปี มีโบราณสถานที่สำคัญ คือ หอไตรกลางน้ำ เป็นฝีมือช่างหลวงสมัยปลายรัชกาลที่ 3 สันนิษฐานว่าชิ้นส่วนต่างๆ ของหอไตรหลังนี้ ถูกนำมาจากที่อื่นแล้วนำมาประกอบเข้าด้วยกันโดยการเข้าสลักไม้ วัดตะกาดเง้าไม่ปรากฎหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับประวัติการจัดสร้างวัดที่ชัดเจน แต่จากประวัติการประกาศจัดตั้งวัดตะกาดเง้าในภายหลังเมื่อปี พ.ศ.2370 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ซึ่งทรงครองราชย์อยู่ระหว่างปี พ.ศ.2367-2394
ข้อมูลการเดินทาง

ตั้งอยู่ที่อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่บนทางหลวงชนบทหมายเลข 6001

แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 12.569659, 101.976633
ภาพแหล่งท่องเที่ยว