คุกขี้ไก่
สถานที่ตั้ง :
ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
12.481320
102.065707
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

คุกขี้ไก่ เป็นคุกโบราณ เมื่อปี พ.ศ. 2436 หรือ ร.ศ. 112 ฝรั่งเศสได้เข้ามายึดครองจังหวัดจันทบุรี และได้สร้างคุกขี้ไก่นี้ขึ้นเพื่อกักขังนักโทษชาวไทยที่ได้ต่อต้านกับชาวฝรั่งเศสที่มาอยู่ในประเทศไทยนี้ พร้อมกับการสร้างตึกแดง ชั้นบนเป็นที่เลี้ยงไก่สำหรับถ่ายมูลใส่หัวนักโทษข้างล่าง คุกขี้ไก่เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมก่อด้วยอิฐแดงก้อนหนา ขนาดกว้าง 4 เมตร สูง 10 เมตร หลังคาของเดิมเป็นโครงไม้ มุงกระเบื้อง รูปทรงปิรามิด ปัจจุบันชำรุดหมดสภาพไปแล้ว มีประตูช่องทางออกเตี้ยๆ 1 ช่อง สูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร มีช่องระบายลม 2 ชั้นในทุกด้าน ในอดีตรอบป้อมจะมีน้ำล้อมรอบสามด้าน

ข้อมูลการเดินทาง

จาก อ.เมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 3 ไปทาง อ.ขลุง จนถึงบริเวณสถานวิจัยพืชสวนจันทบุรี ให้เลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข 3149 ตรงไปจนเกือบสุดถนน คุกขี้ไก่อยู่ทางขวามือก่อนถึงท่าเรือข้ามฟากสิงห์อำนวย

แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 12.481320, 102.065707
ภาพแหล่งท่องเที่ยว