พุทธอุทยานวัดซากใหญ่
สถานที่ตั้ง :
ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
12.510054
102.164986
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ภายในบริเวณวัดมีต้นไม้ใหญ่เต็มพื้นที่กว่า 50 ไร่ สถานที่แห่งนี้สร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 จึงร่มรื่นให้บรรยากาศเย็นสงบตั้งแต่เข้าสู่บริเวนพุทธอุทยาน ภายในพุทธอุทยานฯ มีพุทธประติมากรรมอันยิ่งใหญ่อลังการ เป็นเรื่องราวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาโปรดบุคคลต่างๆ ตามพุทธประวัติ ซึ่งล้วนเป็นประติมากรรมมีลักษณะที่สวยงาม ซึ่งนอกจากประติมากรรมต่างๆ ที่จัดแสดงไว้ให้เห็นแล้ว ยังมีแผ่นป้ายอธิบายเรื่องราวรายละเอียดตามพุทธประวัติของประติมากรรมนั้นๆ ทำให้เข้าใจรายละเอียดได้อย่างลึกซึ้ง
ข้อมูลการเดินทาง
จาก ถ.สุขุมวิท ผ่านทางเข้าน้ำตกพลิ้ว แล้วเลี้ยวขวาที่สามแยกแรก (ทางเข้า อ.แหลมสิงห์) ตรงไปประมาณ 500 เมตร วัดอยู่ขวามือ
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 12.510054, 102.164986
ภาพแหล่งท่องเที่ยว