วัดมังกรบุปผาราม
สถานที่ตั้ง :
ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
12.520834
102.164501
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
วัดมังกรบุปผาราม วัดในพุทธศาสนาลัทธิมหายานฝ่ายจีนนิกาย เป็นสาขาของวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) ที่กรุงเทพฯ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520 เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมลักษณะผสมผสานระหว่างพุทธศิลป์ไทย-จีนภาคใต้ ด้านหน้าวัดเป็นวิหารท้าวจตุโลกบาล ประดิษฐานพระศรีอารยเมตไตรยโพธิสัตว์และท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ขณะที่ด้านในวัด มีอุโบสถทรงจีนหลังคาซ้อน 3 ชั้น ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาประธานสามพระองค์ ถือเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมงดงามอย่างยิ่ง
ข้อมูลการเดินทาง
ริม ถ.สุขุมวิท ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ บนเส้นทางจันทบุรี-ขลุง ห่างจากสี่แยกเขาไร่ยา 23 กม. อยู่ก่อนทางเข้าน้ำตกพลิ้ว
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 12.520834, 102.164501
ภาพแหล่งท่องเที่ยว