วัดตะปอนน้อย
สถานที่ตั้ง :
ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
12.484674
102.166949
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
วัดตะปอนน้อย ได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานจากกรมศิลปากรเมื่อปี พ.ศ. 2478 วัดแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในจันทบุรี ตั้งอยู่ใน อ.ขลุง จ.จันทบุรี เพียงแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายที่ไม่ปรากฏหลักฐานใดๆ เลยว่าใครเป็นผู้สร้างวัดแห่งนี้ และสร้างขึ้นเมื่อใด เพียงแต่ได้มีการสันนิฐานไว้จากสถาปัตยกรรมว่าวัดตะปอนน้อยแห่งนี้คาดเดาว่าสร้างขึ้นเมื่อสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นหรือไม่ก็สมัยอยุธยาตอนปลาย
ข้อมูลการเดินทาง
ริม ถ.สุขุมวิท อ.ขลุง จ.จันทบุรี เลี้ยวเข้าไปประมาณ 4 กิโลเมตร
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 12.484674, 102.166949
ภาพแหล่งท่องเที่ยว