วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
สถานที่ตั้ง :
ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
13.149054
101.379839
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
นามวัดที่ชาวบ้าน ประชาชนนิยมเรียก วัดหนองใหญ่ จากการบอกเล่า ได้เริ่มก่อตั้งเป็นที่พักสงฆ์ ปี พ.ศ.2502 โดยมีกำนันประจวบ ศิริวรวาท ร่วมกับชาวบ้านหนองใหญ่สร้างที่พักสงฆ์ในที่ดินของ นายโฉม คำภา โดยมีเจ้าอาวาสวัดหนองยางมาดูแลการก่อสร้าง และมอบหมายให้พระอาจารย์สมบุญ สุจิณโณ เป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์จนกระทั่งปี พ.ศ.2517 จึงได้ประกาศให้ตั้งเป็นวัด และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ 30 ธันวาคม พ.ศ.2518 ปัจจุบัน พระครูพิศาลประชานุกิจ เป็นเจ้าอาวาส
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 13.149054, 101.379839
ภาพแหล่งท่องเที่ยว