วัดไผ่ล้อม
สถานที่ตั้ง :
ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
12.239933
102.515306
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
วัดไผ่ล้อม เป็นวัดที่มีบทบาทสำคัญที่สุดต่อการศึกษาของจังหวัดตราด โดยวัดแห่งนี้เคยเป็นที่พำนักของบิดาแห่งการศึกษาจังหวัดตราด คือ ท่านเจ้าคุณพระวิมลเมธาจารย์วรญาณนุรักษ์ สังฆปราโมก (เจ้ง จันทสโร) หรือ ท่านเจ้าคุณเฒ่า ภายในบริเวณวัดยังมีสวนพุทธธรรมสำหรับให้ประชาชนได้ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรม และมีเจดีย์พิพิธภัณฑ์สามท่านเจ้าคุณซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของคนในจังหวัดตราด นอกจากนี้ยัง เป็นที่พึ่งของชาวบ้านมาทุกยุคสมัยที่มีการพัฒนาอย่างสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม สำหรับสภาพแวดล้อมภายในคือ วัตรปฏิบัติที่เคร่งครัดของภิกษุ สามเณรควร แก่การเคารพศรัทธา นอกจากนั้นยังยึดมั่นแนวทางแห่งความกตัญญู ซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงในการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชน
ข้อมูลการเดินทาง
ตั้งอยู่ที่ถนนหลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 12.239933, 102.515306
ภาพแหล่งท่องเที่ยว