ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด
สถานที่ตั้ง :
ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
12.243600
102.508465
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด เป็นสิ่งสำคัญคู่บ้านเมืองของชาวตราด เป็นศูนย์รวมจิตใจของทั้งคนไทยและคนจีนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า การตั้งเสาหลักเมืองอยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกับการสร้างวัดโยธานิมิตร สมัยพระเจ้าตากสินเดินทางมายังจังหวัดตราด เพื่อรวบรวมไพร่พล ภายในศาลหลักเมือง เสาต้นสูง คือ เสาหลักเมือง เสาต้นต่ำ คือ เสาศิวลึงค์ มีเรื่องเล่าว่าศิวลึงค์เดิมอยู่ที่ ต.ห้วยแร้ง เจ้าเมืองสมัยนั้นเดินทางไปพบมีผู้คนศรัทธากราบไหว้ เชื่อว่าสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้จึงอัญเชิญมาไว้คู่กันเป็นของสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาจนทุกวันนี้
ข้อมูลการเดินทาง
ตั้งอยู่ถนนหลักเมืองใกล้วัดโยธานิมิตร ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 12.243600, 102.508465
ภาพแหล่งท่องเที่ยว