ป่าชายเลนบ้านระแนะ
สถานที่ตั้ง :
ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
เชิงนิเวศ
12.186074
102.556568
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ป่าชายเลนบ้านระแนะ เป็น 1 ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงนิเวศในรูปแบบใหม่ที่นำเอาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยหลักการเปลี่ยนนักท่องเที่ยวจากการเป็นผู้รับมาเป็นผู้ให้ นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวในบ้านท่าระแนะที่เข้ามาใช้ทรัพยากรต่างๆ ในหมู่บ้าน จะต้องได้รับภารกิจในการนำเอาทรัพยากรเหล่านั้นกลับคืนสู่ธรรมชาติในลักษณะของกิจกรรมต่างๆ ตามที่ชาวบ้านจะเป็นผู้กำหนด ยกตัวอย่างเช่น นักท่องเที่ยวเข้ามาพัก จิบชาร้อยรู สมุนไพรของหมู่บ้านก็จะต้องเป็นผู้นำเอาหัวร้อยรูไปปลูกคืนธรรมชาติด้วย
ข้อมูลการเดินทาง
จากตัวเมืองตราดใช้ทางหลวงหมายเลข 3148 (ทางไปแหลมงอบ) ประมาณ 3 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3155 ประมาณ 6.5 กิโลเมตร เลี้ยวซ้าย (สังเกตป้ายหนองคันทรง ท่าระแนะ หรือป้ายบ้านปูรีสอร์ท) อีก 1 กิโลเมตรเศษๆ ก็จะถึงกลุ่มจักสานบ้านท่าระแนะ
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 12.186074, 102.556568
ภาพแหล่งท่องเที่ยว