วัดพระพุทธบาทเขานางนม
สถานที่ตั้ง :
ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
13.376866
101.339588
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

วัดพระพุทธบาทเขานางนม ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 17 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญกุศล ศาลาธรรมสังเวช เมรุ และโรงครัว ฯลฯ วัดนี้ตั้งเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2510 ประชาชนทั่วไปนิยมเรียก วัดเขานางนม เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ.2506 โดยมีนายเล่า บุญทา เป็นผู้มอบที่ดินถวายสร้างวัด จำนวน 17 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ พ.ศ.2506 และตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2510 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2511 ปัจจุบันมีเจ้าอาวาส คือ พระกิตติศักดิ์ ฐิตธมฺโม และมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอน

แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 13.376866, 101.339588
ภาพแหล่งท่องเที่ยว