พิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทยและสวนโสภา
สถานที่ตั้ง :
ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
12.639925
101.421631
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
เป็นพิพิธภัณฑ์เรือนไทยโบราณอายุกว่า 100 ปี ภายในบ้านเรือนไทยโบราณประกอบด้วย 3 หลัง ได้มีการรวบรวมโบราณวัตถุสำคัญมากมายให้ได้ชม ซึ่งมีรูปทรงแตกต่างกันแต่สามารถผสมผสานอย่างลงตัว เช่น ศิลปะวัตถุ เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผาสมัยบ้านเชียง บริเวณโดยรอบสร้างความร่มรื่นเย็นสบายมาก เนื่องจากเต็มไปด้วยต้นไม้หลากหลายพันธุ์ เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า "สวนพฤกษชาติโสภา" สิ่งเหล่านี้สามารถยังประโยชน์ให้แก่บุคคลทั่วไปอย่างมาก ที่สำคัญนักท่องเที่ยวต่างเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ตลอด นับว่าเป็นการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งล้ำค่าให้คงอยู่ต่อไป
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 12.639925, 101.421631
ภาพแหล่งท่องเที่ยว