หอพระพุทธเชียงแสนมิ่งมงคล
สถานที่ตั้ง :
ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
13.417413
101.334543
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

หอพระพุทธเชียงแสนมิ่งมงคลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ด้านข้างที่ว่าการอำเภอเกาะจันทร์ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปี พ.ศ. 2550 ภายในหอพระประดิษฐานพระพุทธรูปเชียงแสนไว้ด้านในขนาด กว้าง11 เมตรยาว 16 เมตรสูง 15เมตร หลังคาซ้อนกันเป็นเชิงชั้นตามแบบของศิลปะทางภาคเหนือ องค์พระพุทธรูปมีพุทธลักษณะงดงาม เป็นพระปางมารวิชัยหรือปางสะดุ้งมารสีทองสุกอร่าม ซึ่งถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่ชาวอำเภอเกาะจันทร์ให้ความเคารพและศรัทธามาก

แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 13.417413, 101.334543
ภาพแหล่งท่องเที่ยว