วัดปรกฟ้ากิตติมงคล
สถานที่ตั้ง :
ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
13.413162
101.395083
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
วัดปรกฟ้ากิตติมงคล ตั้งอยู่ที่บ้านชุมนุมปรกฟ้า ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 35 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ วัดปรกฟ้าตั้งเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2540 ตระกูลกาญจนบัตรและชาวบ้านได้มอบที่ดินให้สร้างวัดเมื่อปี 2508 ที่สร้างวัดมีป่าไม้ขึ้นรกจนมองไม่ค่อยเห็นแสงสว่าง นางเซ้ง กาญจนบัตร และชาวบ้านจึงร่วมกันตั้งชื่อว่า วัดปรกฟ้ากิตติยาราม คำว่า กิตติ เป็นชื่อเจ้าคณะอำเภอพนัสนิคมในสมัยนั้น ต่อมาในปี 2522 เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดปรกฟ้ากิตตมงคล” เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้ให้ความอุปถัมภ์ คือนายมงคล กาญจนบัตร และได้ชื่อว่า วัดปรกฟ้า ตามมติของมหาเถรสมาคมเมื่อได้ขออนุญาตตั้งวัดในเวลาต่อมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2543 ปัจจุบันมีเจ้าอาวาส คือพระพิชิตศักดิ์ สุภาจาโร และมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอน
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 13.413162, 101.395083
ภาพแหล่งท่องเที่ยว