วัดสามัคคีบรรพต
สถานที่ตั้ง :
ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
12.762028
100.902115
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
วัดสามัคคีบรรพต ตั้งอยู่ที่ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ วัดสามัคคีบรรพต ตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2508 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. 2510 เมื่อปีพุทธศักราช 2491 หลวงพ่อพระอธิการทองอยู่ จนทสาโร แต่เดิมแล้วท่านมิได้มีแนวคิดที่จะทำพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นวัดสามัคคีบรรพตที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ แต่เนื่องจากท่านเองเป็นผู้ที่ชอบความสงบเพื่อการปฎิบัติสมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน ท่านจึงปลีกตัวมาหาที่วิเวกตามชายภูเขา เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการปฎิบัติธรรมและสถานที่ของวัดสามัคคีบรรพตแห่งนี้ ในอดีตก็เป็นสถานที่สงบ ซึ่งหลวงพ่อก็มักใช้เป็นสถานที่ในการนั่งวิปัสสนากัมมัฏฐานปฎิบัติธรรม
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 12.762028, 100.902115
ภาพแหล่งท่องเที่ยว