มณฑปรอยพระพุทธบาท
สถานที่ตั้ง :
ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
13.169076
100.805471
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

มณฑปรอยพระพุทธบาท อยู่สูงขึ้นไปบนยอดเขาเดียวกับศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ รัชกาลที่ 5 ทรงอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ บนยอดเขา และที่นั้นยังมีเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ทั้งสองนี้อยู่สูงสุดของสิ่งก่อสร้างทั้งหมดบนเกาะสีชัง อีกทั้งบริเวณนี้ยังเป็นจุดชมทิวทัศน์ทะเลได้โดยรอบ ซึ่งจะสามารถมองเห็นตัวเกาะสีชังทั้งเกาะ รวมถึงเกาะขามใหญ่ และทะเลกว้างไกล และต้นไม้น้อยใหญ่บนเขาแห่งนี้

แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 13.169076, 100.805471
ภาพแหล่งท่องเที่ยว