วัดอมพนมวนาราม
สถานที่ตั้ง :
ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
13.278313
101.428292
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 13.278313, 101.428292
ภาพแหล่งท่องเที่ยว