พิพิธภัณฑ์เรือนไทย
สถานที่ตั้ง :
ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
13.437716
101.052676
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ในอดีตบ้านมาบสามเกลียวเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่อยู่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก ชาวบ้านจะนำผลผลิตอย่างข้าวเปลือกไปขายต้องใช้ควายเทียมเกวียนลากข้ามมาบไป ใช้หนังควาย 2 เส้น เกี่ยวควายเทียมเกวียนก็ขาดไปไม่รอด ต้องใช้หนังควาย 3 เส้น จึงจะผ่านไปได้จึงเรียกว่า “บ้านมาบสามเกลียว” จนทุกวันนี้"พิพิธภัณฑ์เรือนไทยบ้านมาบสามเกลียว" เป็นศาลาทรงไทย 2 หลังคู่ ใช้เป็นที่เก็บรวบรวมและแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ของเก่าแก่โบราณจากภูมิปัญญาชาวบ้านในตำบลและจากท้องถิ่นอื่น จึงได้อนุรักษ์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน ซึ่งหาดูได้ยาก
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 13.437716, 101.052676
ภาพแหล่งท่องเที่ยว