พระธาตุเมืองพระรถ
สถานที่ตั้ง :
ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
13.467902
101.158867
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
พระธาตุเมืองพระรถ หรือเนินพระธาตุ เป็นโบราณสถานนอกเมืองพระรถ ตั้งอยู่ที่บ้านโก่ย หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองพระรถตรงมุมด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ องค์พระธาตุ ตั้งอยู่บนเนินดินกว้างประมาณ 32 เมตร สูงจากพื้นทุ่งนาโดยรอบประมาณ 4 เมตร ฐานเดิมขององค์พระธาตุเป็นรูปสี่เหลี่ยม กว้างประมาณ 11.70 เมตร ยาวประมาณ 13.40 เมตร ก่อด้วยอิฐสูงประมาณ 1.60 เมตร ส่วนองค์พระธาตุกว้างด้านละประมาณ 3.50 เมตร และสูงจากฐานประมาณ 7 เมตร เชื่อกันว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ การที่เมืองนี้มีที่บรรจุพระธาตุเป็นเครื่องแสดงว่าเมืองนี้จะต้องไม่ใช่เป็นเมืองเล็กเมืองน้อย น่าจะเป็นเมืองสำคัญของมนุษย์สมัยโบราณด้วยเช่นเดียวกับเมืองโบราณอื่นๆ ที่ติดทะเล เช่น เมืองไชยา เมืองนครศรีธรรมราช เป็นต้น

เนินพระธาตุนี้ได้ถูกทิ้งร้างไว้ระยะหนึ่ง ต่อมาประมาณปี พ.ศ.2463 เอกชนเจ้าของที่ดินได้ก่อสร้างเจดีย์เพื่อเก็บกระดูกบรรพบุรุษ จึงเป็นเจดีย์แทนพระธาตุองค์เก่าได้เป็นอย่างดี ซึ่งปัจจุบันก็ทรุดโทรมไปมากแล้ว กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อปี พ.ศ. 2536
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 13.467902, 101.158867
ภาพแหล่งท่องเที่ยว