วัดโบสถ์
สถานที่ตั้ง :
ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
13.501472
101.159317
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
วัดโบสถ์เป็นวัดเก่าแก่น่าเชื่อถือได้ว่าสร้างเมื่อประมาณสมัยราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ภายในเขตวัดมีสระน้ำโบราณ วัดนี้เคยใช้เป็นสถานที่ทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการในสมัยที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงรวบรวมรี้พลที่วัดนี้ ภายหลังที่กรุงศรีอยุธยาได้เสียแก่พม่า จุดเด่นของโบราณสถานวัดโบสถ์ คืออุโบสถหลังเก่าที่มีจั่วซ้อนทับ มีภาพวาดฝาผนังอันงดงามและเก่าแก่ กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นเป็นโบราณสถาน ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 119 ตอนพิเศษ 119 เมื่อวันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2545

ปัจจุบันที่วัดโบสถ์กำลังจัดทำ "พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน" เพราะมีโบราณวัตถุเพียงพอที่จะตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้และทัศนศึกษาแก่เยาวชนและประชาชนผู้สนใจทั่วไป
ข้อมูลการเดินทาง
วัดโบสถ์ ตั้งอยู่ที่บ้านวัดโบสถ์ หมู่ที่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ริมถนนสายพนัสนิคม - ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315) ระยะทางห่างจากตัวเมืองพนัสนิคมประมาณ 6 กิโลเมตร
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 13.501472, 101.159317
ภาพแหล่งท่องเที่ยว