วัดนามะตูม
สถานที่ตั้ง :
ต.นามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
13.420939
101.187093
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
วัดนามะตูมนี้ไม่ทราบว่าสร้างมาแต่สมัยใด การตั้งชื่อวัดก็น่าจะมาจากบริเวณที่สร้างวัด มีต้นมะตูมขึ้นอยู่มาก และตั้งชื่อตามชื่อบ้านนามะตูม ปัจจุบันก็ยังคงมีต้นมะตูมเหลืออยู่หลายต้น "วัดนามะตูม" เป็นวัดที่มีชื่อเสียงจึงมีผู้มีจิตศรัทธาทั้งในและนอกตำบลพาลูกหลานไปบวชเรียนตามประเพณีเป็นจำนวนมากทุกปี อาจจะเป็นเพราะเจ้าอาวาสแต่ละองค์เป็นพระอาจารย์ที่ปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้อย่างดีเยี่ยมจนปรากฎชื่อเสียงแก่สังคมชาวพุทธตลอดมาประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งชาวนามะตูมเป็นคนรักถิ่น เมื่อไปประกอบอาชีพที่อื่นจนประสบความสำเร็จแล้วก็จะกลับมาทำนุบำรุงบ้านเกิดเมืองนอนของตนให้เจริญรุ่งเรืองตามไปด้วย ดังจะเห็นได้จากการร่วมแรงร่วมใจกันสร้างอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ขึ้นเป็นจำนวนมากถวายแด่วัดนามะตูม ได้แก่ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ เมรุเผาศพ ศาลาสวดศพ วิหารหลวงพ่อโด่ ซุ้มประตูเข้าวัด ศาลาหอฉันท์
ข้อมูลการเดินทาง
ห่างจากที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม ไปทางทิศใต้ ประมาณ 3.5กิโลเมตร ตามเส้นทางสายพนัสนิคม – หนองชาก (ทางหลวงหมายเลข 349)
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 13.420939, 101.187093
ภาพแหล่งท่องเที่ยว