หอพระพุทธสิหิงค์
สถานที่ตั้ง :
ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
13.359953
100.983764
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

หอพระพุทธสิหิงค์ ตั้งอยู่บนถนนวชิรปราการ ในตัวเมือง ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์จำลอง (องค์จริงประดิษฐานอยู่ที่พระที่นั่งพุทธไธสวรรค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) ทำด้วยเงินบริสุทธิ์ มีพุทธลักษณะงดงาม และมีขนาดเท่าองค์จริงทุกประการหล่อขึ้นเมื่อ พ.ศ.2503 เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้สักการะทุกวัน ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.

พระพุทธสิหิงค์ชลบุรี เป็นพระประจำเมืองชลบุรี ชาวชลบุรีได้ริเริ่มร่วมแรงร่วมใจกันสร้างให้เป็นพระประจำเมืองชลบุรี มาตั้งแต่ พ.ศ.2502 และในปี พ.ศ.2503 ได้มีการหล่อรูปองค์พระพุทธสิหิงค์ ด้วยเนื้อเงินบริสุทธิ์ จัดหล่อโดยกรมศิลปากร ซึ่งถือได้ว่าเป็นพระพุทธสิหิงค์ที่สร้างด้วยเนื้อเงินบริสุทธิ์เป็นองค์แรก และองค์เดียวในประเทศไทย ที่จัดสร้างโดยกรมศิลปากร องค์พระเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์หนักถึง 53 กิโลกรัม ฐานพระเป็นทองสำริตหนัก 73 กิโลกรัม เป็นพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ มีพุทธลักษณะงดงาม ดึงดูดศรัทธาจากผู้พบเห็น และยังเป็นพระพุทธรูปที่นิยมใช้แห่แหนเป็นประเพณีในพิธีวันสงกรานต์ ซึ่งตรงกับจุดประสงค์ของชาวชลบุรี ที่มีงานประจำปีประเพณีสงกรานต์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนิน เปิดหอพระพุทธสิงหิงค์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2509 ทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ในบริเวณหอพระ เพื่อความร่มเย็นเป็นสิริมงคล หลังจากนั้นวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินถวายนมัสการพระพุทธสิหิงค์อีกครั้งหนึ่ง ทอดพระเนตรด้านพระศรีมหาโพธิ์ และการจัดสร้างศาลารายรอบหอพระพุทธสิหิงค์ นับว่าชาวชลบุรีได้บุญบารมี ได้พระคู่บ้านเมือง มีพระพุทธสิหิงค์อันศักดิ์สิทธิ์ มีหอพระที่สง่างาม

แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 13.359953, 100.983764
ภาพแหล่งท่องเที่ยว