อ่างเก็บน้ำเขาจุก
สถานที่ตั้ง :
ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
เชิงนิเวศ
12.866755
101.761966
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
อ่างเก็บน้ำเขาจุก เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางมีปริมาตรที่รับน้ำได้สูงสุด จำนวน 22 ล้านลูกมาศก์เมตร มีพื้นที่ได้รับประโยชน์จำนวนทั้งสิ้น 7,500 ไร่ นอกจากประชาชนจะได้รับประโยชน์จากระบบชลประทานแล้วด้วยทัศนียภาพที่งดงามของอ่างเก็บบน้ำเขาจุก แห่งนี้ ยังเป็นสถานที่พักผ่อนใจของประชาชน และผู้ที่ชื่นชอบกีฬาตกปลา ที่มักจะแวะมาเยี่ยมเยือนอยู่เสมอในยามเย็นพระอาทิตย์ตก
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 12.866755, 101.761966
ภาพแหล่งท่องเที่ยว