วัดหนองหว้า
สถานที่ตั้ง :
ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
12.817447
101.722321
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
วัดหนองหว้า เป็นชื่อวัดทางราชการ ชื่อที่ชาวบ้านเรียกหรือชื่อเดิม วัดเขาทรงเทพนิมิต สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ภาค 13 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2525 เป็นวัดราษฎร์ ปัจจุบันมีพระครูสังฆรักษ์วินัย วิสุทฺธสีโล เจ้าคณะตำบลพนานิคม เป็นเจ้าอาวาส
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 12.817447, 101.722321
ภาพแหล่งท่องเที่ยว