ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
สถานที่ตั้ง :
ต.ปากน้ำประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
12.717014
101.703520
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ศาลตั้งอยู่ริมปากแม่น้ำประแสร์ในความดูแลของกองทัพเรือ ภายในศาลประดิษฐานรูปหล่อเท่าองค์จริงของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย และเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองระยอง เปิด 7.00 - 18.00 น.
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 12.717014, 101.703520
ภาพแหล่งท่องเที่ยว