ป่าชายเลนประแสร์
สถานที่ตั้ง :
ต.ปากน้ำประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
เชิงนิเวศ
12.699392
101.705392
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

ที่ตำบลปากน้ำประแสร์ จ.ระยอง นอกจากจะเป็นตัวอย่างที่ดีเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่พอเพียงแล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างป่าชายเลนแสมภู่ ชุมชนบ้านแสมภู่ หมู่ 7 ซึ่งเป็นป่าชายเลนผืนใหญ่อีกแห่งหนึ่งของประเทศ มีเนื้อที่กว่า 6,000 ไร่ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ และมีพันธุ์ไม้ชายเลน อาทิ โกงกาง โปรงแดง โปรงทอง ลำพู ตะบูนดำ แสม เป็นต้น ป่าชายเลนแสมภู่จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และศึกษาเรียนรู้ของชาวชุมชนแสมภู่

ป่าชายเลนชุมชนบ้านแสมภู่ หมู่ 7 แห่งปากน้ำประแสร์นั้น ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานอนุบาลสัตว์ทะเลตัวน้อยๆ ให้ได้เติบโตพร้อมเผชิญออกไปกับคลื่นลมเท่านั้น แต่ที่นี่ยังเป็นแหล่งในการหาปู หาหอยที่สำคัญ เพื่อเลี้ยงชีพของชาวบ้านในละแวกนี้อีกด้วย ซึ่งจุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้น ล้วนผูกพันอยู่กับป่าชายเลนจนยากจะตัดขาดออกจากกัน ทั้งนี้เนื่องด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์พืชนานาชนิดนั่นเอง จึงทำให้ที่นี่ได้รับการพ่วงเข้าไปเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง

แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 12.699392, 101.705392
ภาพแหล่งท่องเที่ยว