วัดบ้านเก่า
สถานที่ตั้ง :
ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
12.727104
101.294429
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

วัดบ้านเก่า เป็นวัดแรกของจังหวัดระยอง สร้างขึ้นสมัยสุโขทัยครั้งขอมยังมีอำนาจ มีพระผู้ใหญ่เล่าว่าถูกพวกขอมรุกราน พระสงฆ์จึงอพยพหนีไปอยู่จังหวัดนครราชสีมา วัดจึงถูกทิ้งร้าง ต่อมามีผู้กลับมาบูรณะวัดขึ้นใหม่เรียกกันในสมัยนั้นว่า "วัดน้ำวงเวียนตะเคียนเจ็ดต้น" เจ้าอาวาสองค์แรกซึ่งเป็นผู้มาบูรณะวัดคือ ท่านพ่อครุฑ

วัดนี้เก่าแก่สมชื่อเพราะภายในวัดมีโบราณสถานสำคัญหลายแห่ง เริ่มจาก "หอไตร" ที่สร้างขึ้นกลางน้ำเพื่อป้องกันปลวกกัดกินพระไตรปิฎกซึ่งเก็บรักษาอยู่ภายใน แม้ปัจจุบันจะอยู่ในสภาพทรุดโทรมเต็มที แต่หลังคาทรงไทยยังมุงด้วยกระเบื้องดินเผาแบบโบราณ และบริเวณหน้าบันยังคงเห็นลวดลายแกะสลักไม้เป็นรูปเทพพนมอย่างเด่นชัด ถัดไปเป็น "เจดีย์โบราณ"ที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2127 น่าเสียดายที่ยอดเจดีย์ได้พังทลายลงมาเสียแล้ว ทว่าเหตุการณ์นี้ก็ทำให้พบพระพุทธรูปทองคำ ซึ่งบรรจุอยู่ภายในองค์เจดีย์ ปัจจุบัน ทางวัดได้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี สุดท้ายคือ "อุโบสถหลังเก่า" ซึ่งยังคงประดับใบระกาที่ทำจากไม้ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณถึงสี่องค์

ข้อมูลการเดินทาง

จากสถานีขนส่งจังหวัดระยอง ใช้ถนนจันทอุดม วิ่งตรงผ่านสี่แยกเกาะกลอย มุ่งสู่อำเภอบ้านค่าย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3138) ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ถึงทางแยกเข้าวัดบ้านเก่า เลี้ยวขวาประมาณ 2 กิโลเมตร

แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 12.727104, 101.294429
ภาพแหล่งท่องเที่ยว