พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่บ้านดอน
สถานที่ตั้ง :
ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
วัฒนธรรม
12.696513
101.299493
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
วัดบ้านดอนเป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองระยองมานับตั้งแต่ พ.ศ. 2432 สิ่งที่เป็นดั่งสัญลักษณ์ของวัดนี้ นอกจากหลวงพ่อประสาทพรที่ชาวระยองให้ความเคารพแล้ว ยังมีพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ ที่เก็บรักษาหนังใหญ่อายุร่วม 200 ปี ซึ่งพระยาศรีสมุทรโภคชัยโชคชิด บังคราม (บ้างว่า พระยาศรีสมุทรโภคชัยโชคชิตสงคราม หรือ เกตุ ยมจินดา) เจ้าเมืองระยองคนแรก ซื้อมาจากพัทลุงเพื่อใช้แสดงในงานสำคัญต่างๆ ปัจจุบันนอกจากเก็บรักษาไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ชมแล้ว ชุมชนวัดบ้านดอนยังได้ทำการสืบสานประเพณีการเชิดหนังใหญ่ให้แก่ลูกหลานของชาวชุมชน และเปิดการแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมอีกด้วย ไม่มีค่าเข้าชม เวลาเปิด เปิดทุกวัน 09.00 - 17.00 น.
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 12.696513, 101.299493
ภาพแหล่งท่องเที่ยว