วัดลุ่ม (มหาชัยชุมพล)
สถานที่ตั้ง :
ต.น้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
12.679467
101.282735
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
เดิมชื่อวัดมหาชัยชุมพล เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา ตามประวัติกล่าวว่าตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2234 แต่เดิมบริเวณตั้งวัดลุ่ม (มหาชัยชุมพล) มีวัดตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน 2 แห่ง คือ “วัดลุ่ม” กับ “วัดเนิน” ต่อมาในราวปี พ.ศ. 3463 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญานวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น นภวงศ์) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระญาณวราภรณ์ ตำแหน่งจ้าคณะมณฑลจันทบุรี เสด็จมาตรวจการคณะสงฆ์จึงให้รวมวัดลุ่มกับวัดเนินเป็นวัดเดียวกัน แล้วเรียกชื่อว่า “วัดลุ่ม” แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดมหาชัยชุมพล”
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 12.679467, 101.282735
ภาพแหล่งท่องเที่ยว