หอพระพุทธอังคีรส
สถานที่ตั้ง :
ต.น้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
12.675156
101.276876
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
หอพระพุทธอังคีรส ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองระยอง (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดระยอง) เป็นอาคารทรงไทย หลังคาจตุรมุข เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธอังคีรส ซึ่งถือเป็นพระประจำเมืองระยอง จำลองแบบมาจากพระพุทธสิหิงค์ ซึ่งประดิษฐาน ณ พระที่นั่งพุทไธศวรรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จัดสร้างขึ้นในสมัยนายดำรง สุนทรศารทูล เป็นผู้ว่าระยอง กระทำพิธีพุทธาภิเษกโลหะที่ใช้ในการ หล่อและเททองเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2508

การจัดสร้างได้จำลองแบบเป็น 2 องค์ องค์หนึ่งสร้างด้วยเนื้อเงินบริสุทธิ์ หน้า ตักกว้าง 63 เซนติเมตร สูง 80 เซนติเมตร หนัก 63.5 กิโลเมตร อีกองค์หนึ่งสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 48 เซน ติเมตร สูง 60 เซนติเมตร หนัก 39 กิโลกรัม การหล่อองค์พระมาจากเงินศรัทธาของประชาชนโดยทั้งสิ้น และได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2508 และสมเด็จพระสังฆราชได้ถวายพระนามว่า "พระพุทธอังคีรส ธรรมราชา สิหิงคปฏิมา บรมโลกนาถ ระยองประชาราษฎร์ บรมบพิตร"
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 12.675156, 101.276876
ภาพแหล่งท่องเที่ยว