ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนและพระเจดีย์กลางน้ำ
สถานที่ตั้ง :
ต.น้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
เชิงนิเวศ
12.666442
101.242794
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำ เทศบาลนครระยองได้ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำระยอง ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์แม่น้ำระยองป่าชายเลน ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ อีกหลายหน่วยงานที่ได้ให้ความร่วมมือและเข้ามาร่วมดำเนินงาน ทำให้ปัจจุบันพื้นที่ป่าชายเลนเริ่มกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านระบบนิเวศป่าชายเลนและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวผักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง โดยที่นี่เราจะมีอาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำ ประกอบด้วย

1. อาคารศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำ ตั้งอยู่ ณ บริเวณพื้นที่ป่าชายเลน ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา พระเจดีย์กลางน้ำ เป็นอาคารชั้นเดียว ให้ความรู้ในเรื่องระบบนิเวศ ป่าชายเลน ประวัติพระเจดีย์กลางน้ำ และการทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน ในรูปแบบระบบมัลติมีเดีย ก่อนที่จะเข้าสัมผัสกับธรรมชาติป่าชายเลนจริงๆ ภายในสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ ซึ่งบริเวณนี้มีสะพานเดินฯระยะทางประมาณ 300 เมตร

2. สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติและหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลน ชุมชนสมุทรเจดีย์ (ก่อนถึงพระเจดีย์กลางน้ำ) เป็นสะพานเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน (สะพานไม้) ระยะทาง ประมาณ 400 เมตร สองข้างทางของสะพานเดินฯท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติป่าชายเลนที่สุดแสนจะร่มรื่น ต้นไม้แผ่กิ่งก้านสาขามองดูสวยงามมากๆ และที่ปลายสุดของสะพานจะมีหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติฯ รูปทรงสามเหลี่ยม ความสูง 22.10 เมตร (11 ชั้น) เมื่อขึ้นไปด้านบนจะสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ความสวยงามของแนวป่าชายเลน แม่น้ำระยองและทะเลได้อย่างชัดเจน
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 12.666442, 101.242794
ภาพแหล่งท่องเที่ยว