เส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองทุ่งเพล
สถานที่ตั้ง :
ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
เชิงนิเวศ
12.850457
102.202264
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ อยู่ในบริเวณพื้นที่ป่าเขาคิชฌกูฏหรือเขาพระบาท ท้องที่อำเภอมะขาม และกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วยภูเขา ทิวทัศน์ที่งดงาม มียอดเขาสูงสุดอยู่ในระดับความสูง 1,000 เมตร มีสภาพธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตกกระทิง และปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่เกี่ยวเนื่องกับตำนานทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะในด้านความเชื่อถือทางศาสนาเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาคิชฌกูฏ มีเนื้อที่ประมาณ 58.31 ตารางกิโลเมตร หรือ 36,444.05 ไร่ เทือกเขาสูงในอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลำห้วยที่สำคัญ เช่น คลองกระทิง คลองตะเคียน คลองทุ่งเพล คลองพลวง เป็นต้น ลำน้ำเหล่านี้เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำจันทบุรี

"เส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองทุ่งเพล" เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทางประมาณ 1.7 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับน้ำตกคลองทุ่งเพล ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติแห่งนี้ได้ด้วยตนเอง

แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 12.850457, 102.202264
ภาพแหล่งท่องเที่ยว