น้ำตกเขาบรรจบ
สถานที่ตั้ง :
ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ธรรมชาติ
12.850984
102.202747
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกเขาบรรจบ เป็นน้ำตกที่เกิดจากสายน้ำตกและสายคลอง 3 สาย คือ น้ำตกตาเส่ง คลองกลาง และน้ำตกทับญวณ มีธารน้ำใสสะอาด ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์
ข้อมูลการเดินทาง
เดินเท้าจากสำนักสงฆ์เขาบรรจบใช้เวลาประมาณ 1 ชม.
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 12.850984, 102.202747
ภาพแหล่งท่องเที่ยว