วัดเขาแก้ว
สถานที่ตั้ง :
ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
13.107197
102.398963
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
วัดเขาแก้ว เป็นวัดซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือ ถ้ำเขาแก้ว (ถ้ำแก้วสวรรค์) เป็นถ้ำที่มีความเกี่ยวข้องกับโบราณคดี โดยเป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจกรรมของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ 10,000 - 6,000 ปี มาแล้ว และอาจจะมีพัฒนาการต่อเนื่อง หรือทิ้งร้างไปแล้วกลับมาใช้ใหม่อีกในช่วงเวลาที่ทำเครื่องมือหินขัดขึ้นใช้ เมื่อประมาณ 4,000 - 2,000 ปีมาแล้ว เป็นภูเขาหินปูน อยู่ระหว่างเขาโกนและเขาตาชะเมา บนยอดเขามีจุดชมวิวที่เรียกว่าจุดชมวิวสองแผ่นดินสามารถชมวิวได้ 360 องศา
ข้อมูลการเดินทาง
เดินทางจากตัวเมืองไปยังอำเภอโป่งน้ำร้อนและเลี้ยวขวาก่อนถึงอำเภอสอยดาว โดยใช้เส้นทางหมายเลข 3424 จากนนั้นเลี้ยวขวาไปยังถนนหมายเลข 3405 วัดจะอยู่ทางขวามือ
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 13.107197, 102.398963
ภาพแหล่งท่องเที่ยว