ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สถานที่ตั้ง :
ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
12.616321
102.109953
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จันทบุรี ศาลที่บ่งบอกถึงความศรัทธาของชาวจันทบุรีที่มีต่อพระเจ้าตากได้เป็นอย่างดี แต่เดิมนั้นเป็นเพียงศาลไม้อยู่ด้านข้างศาลหลักเมือง กระทั่งปี พ.ศ. 2463 ได้มีการย้ายมาสร้างใหม่คนจะฝั่งถนนกับศาลหลักเมือง เป็นศาลคอนกรีตสี่เหลี่ยมจัตุรมุข ภายในประดิษฐานเทวรูปซึ่งเป็นเทพเจ้าประจำองค์พระเจ้าตาก ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 ประชาชนชาวจันทบุรีได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างศาลแห่งใหม่ข้างศาลเดิม เป็นศาลหินอ่อนทรงเก้าเหลี่ยม หลังคาเป็นรูปพระมาลายอดแหลม สูง 16.9 เมตร ประดับลวดลายทอง ภายในมีพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสิน หล่อด้วยทองเหลืองรมดำ ประทับนั่งทรงเมือง เป็นที่สักการะของชาวจันท์มาจนถึงทุกวันนี้
ข้อมูลการเดินทาง
ตั้งอยู่ริม ถ.ท่าหลวง ตรงข้ามศาลหลักเมือง
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 12.616321, 102.109953
ภาพแหล่งท่องเที่ยว