ถนนอัญมณี
สถานที่ตั้ง :
ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
วัฒนธรรม
12.606641
102.114354
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ถนนอัญมณี ตั้งอยู่ในตัวเมืองบริเวณถนนศรีจันท์และตรอกกระจ่าง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน นับเป็นถนนสายเศรษฐกิจของจังหวัดที่ผู้ประกอบธุรกิจด้านอัญมณีจะมาซื้อขายพลอยและอัญมณีต่างๆ เป็นประจำทุกวัน นับเป็นตลาดพลอยเจียระไนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย พลอยที่มีชื่อเสียงได้แก่ ทับทิมจันท์ พลอยแดง บุษราคัม บางกระจะ พลอยไพลิน มรกต และแฟนซี บนถนนสายนี้จะคึกคักไปด้วยผู้คน
ข้อมูลการเดินทาง
จากสี่แยกเขาไร่ยาให้เลี้ยวขวาเข้าเมืองด้าน ถ.รักศุกดิ์ชมูล ประมาณ 6 กม. จะพบสี่แยกไฟแดง ให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนท่าหลวง ผ่านหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลหลักเมือง จนถึงสี่แยกไฟแดง ถ.บ้านลุ่ม ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนเบญจมราชูทิศ ผ่านหน้าวัดโบสถ์เมืองวัดกลางประมาณ 400 เมตร ก็จะเข้าสู่ถนนศรีจันทร์
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 12.606641, 102.114354
ภาพแหล่งท่องเที่ยว