วัดโบสถ์เมือง
สถานที่ตั้ง :
ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
12.613247
102.112465
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
วัดโบสถ์เมือง ตั้งอยู่บนเนินสูงระดับเดียวกันกับที่ตั้งศาลากลางหลังเก่าด้านฝั่งขวาของแม่น้ำจันทบุรี สร้างเมื่อปี พ.ศ.2395 สันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย โดยสังเกตได้จาก เสมาหินทรายขาว รวมทั้งอุโบสถและเจดีย์ทรงลังกา นอกจากนี้ยังมีทับหลังเป็นศิลปะบาปวนตอนปลาย พ.ศ. 1510-1630 รูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณในซุ้มเรือนแก้ว ความเป็นมาแต่เดิมไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด ภายในวัดมีเสนาสนะต่างๆ ได้แก่ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ เจดีย์ใหญ่บรรจุพระบรมธาตุ มีเจดีย์เล็กล้อมรอบสี่มุม หน้าอุโบสถมีทับหลังศิลปะบาปวนตั้งไว้ และมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโบสถ์เมือง เป็นสถานที่จัดหล่อเทียนประจำพรรษาของจังหวัดจันทบุรีมาแต่เดิมจวบจนปัจจุบัน
ข้อมูลการเดินทาง
ตั้งอยู่บนถนนเบญจมราชูทิศ ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 12.613247, 102.112465
ภาพแหล่งท่องเที่ยว