โบสถ์คาทอลิก
สถานที่ตั้ง :
ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
12.609620
102.119286
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล หรือโบสถ์คาทอลิก ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (เดิมเป็นโรงเรียนสอนศาสนา) เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก มีลักษณะตามศิลปะแบบโกธิค เดิมมีหลังคาเป็นยอดแหลม แต่ได้มีการรื้อส่วนแหลมออกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อไม่ให้เป็นเป้าหมายในการโจมตีทางอากาศ มีการตกแต่งโบสถ์ไม้ฉลุลายประดับกระจกสี เป็นรูปนักบุญในศาสนาคริสต์รูปปั้นพระแม่มารีสีหน้าสงบ เปี่ยมประกายเมตตา ยืนอยู่หน้าวิหารทรงโกธิคซึ่งดูยิ่งใหญ่ หากภายในกลับมีแต่ความสงบเย็น และงดงามด้วยศิลปะตกแต่งแบบยุโรป อาคารอันงดงามนี้ยืนหยัดผ่านกาลเวลามากว่าศตวรรษ
ข้อมูลการเดินทาง
อยู่ในโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ถนนตรีรัตน์ เลยวัดไผ่ล้อมไป 1 กิโลเมตร ในตัวเมืองจันทบุรี หรือจากตัวเมืองบริเวณย่านเมืองเก่าท่าหลวง สามารถเดินข้ามสะพานวัดจันท์ไปตามถนนจันทนิมิตจะพบทางแยกขวาไปโบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 12.609620, 102.119286
ภาพแหล่งท่องเที่ยว