โบราณสถานเขาโต๊ะโมะ
สถานที่ตั้ง :
ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
12.576247
102.374757
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม และโบราณสถานเขาโต๊ะโมะ เป็นวัดที่มีความร่มรื่น เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม ส่วนบริเวณวัดด้านทิศใต้เป็นที่ตั้งโบราณสถานเขาโต๊ะโมะ ที่คาดว่าสร้างขึ้นในสมัยก่อนพุทธกาล มีความเชื่อว่าใต้พื้นบริเวณโบราณสถานมีสมบัติเป็นแสนตุ่ม อันเป็นที่มาของชื่อวัดแสนตุ่ม โบราณสถานเขาโต๊ะโมะ มีลักษณะเป็นเนินดิน มีต้นไม้ปกคลุม มีแท่งหินวางอยู่เรียงราย หินเหล่านี้มีสีน้ำตาลเข้ม เป็นรูปเหลี่ยมตั้งแต่สี่เหลี่ยมถึงเก้าเหลี่ยม ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ถึง 150 เซนติเมตร น้ำหนักตั้งแต่ 10 กิโลกรัมถึง 100 กิโลกรัม การวางเรียงซ้อนของหินคล้ายเทวสถาน หินบางก้อนเมื่อเคาะจะมีเสียงดังกังวานเหมือนเคาะระฆัง
ข้อมูลการเดินทาง
เริ่มจากทางแยกแสนตุ้งใช้ทางหมายเลข 3157 แสนตุ้ง-บ่อไร่ ถึงกิโลเมตรที่ 18.5 จะมีทางแยกเลี้ยวซ้ายไปบ้านตาพลาย ทางหลวงหมายเลข 3158 อีกประมาณ 2.5 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายบ้านนามะขาม-บ้านอีเร็ม ระยะทาง 9 กิโลเมตร
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
ภาพแหล่งท่องเที่ยว