วัดบางปรือ
สถานที่ตั้ง :
ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
12.337499
102.530490
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
วัดบางปรือ เป็นวัดเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 200 ปี ถ้านับรวมเริ่มก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์หรือสร้างมาโดยไม่ใช้หลักฐานการแต่งตั้งจากทางราชการ คาดว่าจะมีอายุมากกว่า 250 ปี เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนาชนตลอดมา
ข้อมูลการเดินทาง
เลี้ยวแยกจากถนนสุขุมวิทไปทางตำบลท่าแร้ง ประมาณ 28 กิโลเมตร
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
ภาพแหล่งท่องเที่ยว