ตลาดชายแดนบ้านหาดเล็ก
สถานที่ตั้ง :
ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
วัฒนธรรม
11.651496
102.908874
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ตลาดชายแดนบ้านหาดเล็ก ตั้งอยู่บ้านหาดเล็ก ตำบลหาดเล็ก เป็นหมู่บ้านสุดชายแดนติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา อยู่ปลายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 318 เมื่อสงครามสู้รบในกัมพูชาสิ้นสุดลงราวปี พ.ศ. 2529 ตลาดแห่งนี้นับเป็นแหล่งรับซื้อพืชพันธุ์ธัญญาหารของชาวกัมพูชาเพื่อไปขายต่อที่เกาะกง ตลาดที่บ้านหาดเล็กจะมีเฉพาะในช่วงเช้า เวลาประมาณ 07.00–08.30 น. และยังมีสินค้าราคาถูกที่มาจากประเทศกัมพูชา เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า แว่นตา น้ำหอม เป็นต้น จากจุดนี้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยนั่งรถแท็กซี่จากชายแดนบริเวณบ้านหาดเล็กฝั่งประเทศกัมพูชาเพื่อที่จะไปเกาะกงได้
ข้อมูลการเดินทาง
อยู่สุดเส้นทางหมายเลข 318 ตราด – คลองใหญ่
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
ภาพแหล่งท่องเที่ยว