หาดราชการุณย์
สถานที่ตั้ง :
ต.แหลมกลัด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ธรรมชาติ
11.974972
102.770452
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
หาดราชการุณย์สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนสำหรับประชาชนทั่วไปเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ราชการุณย์อยู่ในความดูแลของศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด จุดเด่นของหาดราชการุณย์ คือทรายขาว น้ำทะเลใสสะอาดน่าลงเล่น เหมาะสำหรับการพักผ่อนชมทิวทัศน์ทะเล เป็นหาดทรายลาดสามารถเล่นน้ำได้ตลอดทั้งวัน บางวันโชคดีจะได้ชมปลาโลมาขึ้นมาให้เห็นริมทะเลเขาล้าน
ข้อมูลการเดินทาง
ใช้เส้นทางหมายเลข 318 ตราด – คลองใหญ่ ประมาณกิโลเมตรที่ 48
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
ภาพแหล่งท่องเที่ยว