วัดท่าโสม
สถานที่ตั้ง :
ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
12.305640
102.339330
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
วัดท่าโสม เป็นวัดเก่าแก่ของตำบลท่าโสม ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2405 เดิมชื่อวัดศรีษะปาราม ต่อมาตั้งชื่อใหม่ให้สอดคล้องกับหมู่บ้านจึงตั้งชื่อว่า "วัดท่าโสม" ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีเมื่อ พ.ศ.2505 เมื่อเริ่มเข้ามาในบริเวณวัดก็จะเห็นพระประทานพรซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนชาวท่าโสมให้ความเคารพนับถือ วัดท่าโสมมีพระหยกที่ประดิษฐานเป็นพระประธานพระอุโบสถหลังใหม่ เป็นหยกที่นำมาจากเมืองจีน ซึ่งเป็นพระหยกที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกและเป็นพระหยกที่หายากและมีความงดงามยิ่ง ภายในอุโบสถยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม และยังมีศาลาร้อยปีซึ่งปัจจุบันได้รับการปรับปรุงเป็นศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลท่าโสม เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ แหล่งศึกษาดูงาน และพิพิธภัณฑ์
ข้อมูลการเดินทาง
มาทางถนนสุขุมวิท (ตรงเข้าเมืองตราด) มาตามเส้นทาง พอผ่านด่านตรวจบ้านท่าจอด ให้ตรงมาแล้วเลี้ยวขวาบริเวณสามแยกไฟแดง
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
ภาพแหล่งท่องเที่ยว