อ่างเก็บน้ำเขาระกำ
สถานที่ตั้ง :
ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
เชิงนิเวศ
12.267450
102.423323
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
อ่างเก็บน้ำเขาระกำ เป็นแหล่งน้ำที่เป็นเสมือนหัวใจของชาวตราด เกิดจากพื้นที่ธรรมชาติที่เป็นหุบเขา ประกอบด้วยเขาระกำ เขาไม้ชี้ และเขามะปริง ตั้งอยู่ในเขตสามอำเภอ ได้แก่ อ.เมืองตราด อ.เขาสมิง และ อ.แหลมงอบ เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เก็บกักน้ำไว้เพื่อการเกษตร ลดปัญหาน้ำท่วม เป็นแหล่งน้ำผลิตน้ำประปาในตัวจังหวัด และ อ.แหลมงอบ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและแพร่พันธุ์ปลาให้เติบโตตามแหล่งน้ำธรรมชาติ บริการน้ำให้แก่กองทุนสวนยางจำนวน 350 ไร่ และยังทำหน้าที่ส่งน้ำมายังอ่างเก็บน้ำเขาระกำขยาย ครอบคลุมพื้นที่เกษตร 17,500 ไร่ อ่างเก็บน้ำเขาระกำขยายเป็นอ่างเก็บน้ำที่อยู่หลังวัดโยธานิมิตร ห่างจากอ่างเก็บน้ำเขาระกำ 10 ก.ม. อยู่ที่บ้านเกาะกันเกรา ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จัดเป็นที่พักผ่อนที่ใกล้และสะดวก เป็นที่อยู่อาศัยของนกน้ำจำนวนนับพันในบางฤดูกาล
ข้อมูลการเดินทาง
ตั้งอยู่ที่ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยแยกเข้าจากถนนสุขุมวิทประมาณ 20 กิโลเมตร
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
ภาพแหล่งท่องเที่ยว