จวนเรสิดังต์กัมปอต
สถานที่ตั้ง :
ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
12.241726
102.513230
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
“โบราณสถานจวนเรสิดังต์กัมปอต” ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 3 ชั้น หลังคาทรงปั้นหยาลดชั้น เคยใช้เป็นที่พำนักของข้าหลวงฝรั่งเศส ผู้ได้รับการมอบหมายจากรัฐบาลฝรั่งเศสให้ปกครองจังหวัดตราด ระหว่างปี พ.ศ. 2447-2450 ต่อมาตั้งแต่ พ.ศ.2450-2471 อาคารหลังนี้ได้ใช้เป็นที่พักของผู้ว่าราชการเมืองตราดตลอดมา และระยะเวลาสั้นๆช่วงหนึ่งได้ใช้เป็นโอสถศาลาหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “สุขศาลา” ด้านหน้าอาคารมีหอกระจายเสียงสูงประมาณ 5 เมตร สร้างขึ้นราวปี พ.ศ.2498 เพื่อถ่ายทอดการกระจายเสียงจากสถานีวิทยุ กปฐ.กรุงเทพฯให้ประชาชนได้รับฟังทุกวัน ปัจจุบันจวนเรสิดังต์กัมปอต ได้รับการบูรณะใหม่และใช้เป็นที่ทำการของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด
ข้อมูลการเดินทาง
ตั้งอยู่บนถนนหลักเมืองในเขตเทศบาลเมืองตราด
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
ภาพแหล่งท่องเที่ยว