ป้อมไพรีพินาศ
สถานที่ตั้ง :
ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
12.476512
102.057569
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ป้อมไพรีพินาศ เป็นป้อมปืนสร้างขึ้นตามพระราชดำหริของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระยาอภัยพิพิธ (กระต่าย) เจ้าเมืองจันทบุรี สร้างเมื่อ พ.ศ. 2377 เตรียมรับศึกญวนที่มาทางทะเล ต่อมาใน พ.ศ. 2400 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประภาสมณฑลจันทบุรีได้พระราชทานนามป้อมนี้ว่า “ป้อมไพรีพินาศ” อยู่คู่กับป้อมพิฆาฏฆ่าศึก (ป้อมพิฆาฏปัจจามิตร) ปัจจุบันถูกตึกแดงทับไว้
ข้อมูลการเดินทาง
จากตัวเมืองใช้เส้นทางใหม่-บางกระไชย ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 12.476512, 102.057569
ภาพแหล่งท่องเที่ยว