ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สถานที่ตั้ง :
ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
12.243561
102.507451
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่ที่วัดโยธานิมิต (วัดโบสถ์) ม.1 ถนนเทศบาล 4 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด จัดสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งเป็นทองสำริด ตกแต่งลงสีทั้งองค์ สร้างที่วัดราชผาติการามกรุงเทพฯ จำนวน 3 องค์ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี 1 องค์ นครสวรรค์ 1 องค์ และอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดโยธานิมิต จังหวัดตราด 1 องค์
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 12.243561, 102.507451
ภาพแหล่งท่องเที่ยว