วัดเทพประสาท
สถานที่ตั้ง :
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
12.703406
100.891338
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
วัดเทพประสาท ตั้งอยู่ที่ บ้านเตาถ่าน ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 18 ไร่ 2 งาน วัดนี้ ตั้งเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2508 โดยนายสุรินทร์ อุ่นโอสถ ปลัดอำเภอสัตหีบ เป็นผู้ถวายที่ดินสำหรับสร้างวัด จำนวน 18 ไร่ 2 งาน และเริ่มทำการก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2497 ได้รับหรังสืออนุญาตให้สร้างวัด เมื่อ พ.ศ.2506 ชาวบ้านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดเตาถ่าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 ปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอน

(ที่มา: Chonburiindex โลกออนไลน์ของคนชลบุรี)
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 12.703406, 100.891338
ภาพแหล่งท่องเที่ยว