วัดวังคีรีวนาราม
สถานที่ตั้ง :
ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
13.186684
101.566994
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 13.186684, 101.566994
ภาพแหล่งท่องเที่ยว