สระสี่เหลี่ยม
สถานที่ตั้ง :
ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
13.564235
101.209824
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
โบราณสถานสระน้ำ สระสี่เหลี่ยม ตั้งอยู่ที่บ้านตม หมู่ที่ 6 ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เชื่อว่าเป็นแหล่งกักเก็บน้ำธรรมชาติที่ใช้ในชุมชนโบราณสมัยทวารวดี ตัวสระเป็นศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาดกว้างประมาณ 5 วา ยาวประมาณ 5 วา และลึกประมาณ 7 ศอก ได้ขุดตัดศิลาแลงเป็นหน้าเรียบลึกลงไปแนวดิ่งได้มุมฉากทั้งสี่ด้านคล้ายกับเครื่องจักรตัดจึงน่าอัศจรรย์นัก ทางด้านทิศตะวันตกมีบันไดหินลงไป 12 ขั้น ปัจจุบันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามโครงการของชลประทานและองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม ยังมีหลักฐานทางภูมิศาสตร์ให้เห็นแนวทางเดินของคนโบราณจากตำบลหน้าพระธาตุ มาถึงตำบลสระสี่เหลี่ยม มีคลองจากตำบลหน้าพระธาตุมาถึงตำบลหัวถนน จากบ้านหัวถนนมีถนนดินเป็นแนวมาถึงสระสี่เหลี่ยม เลยต่อไปยังอำเภอพนมสารคาม อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา และอำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดีเช่นเดียวกับเมืองพระรถในอำเภอพนัสนิคม ชาวบ้านย่านนี้เชื่อว่าสระน้ำแห่งนี้เป็นสระให้น้ำไก่ของพระรถและเรียกสระน้ำนี้ว่า "สระพระรถ" กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นเป็นโบราณสถาน ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 52 หน้า 3684 เมื่อวันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2478
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 13.564235, 101.209824
ภาพแหล่งท่องเที่ยว